Trainingen

Organisatieontwikkeltraject West 2015

Sociaal Maatschappelijk engagement is een belangrijke drijfveer voor veel organisaties die zich vrijwillig inzetten in stadsdeel West.

Deze betrokkenheid is hard nodig en zal, gelet op de participatiesamenleving, naar verwachting de komende jaren groeien. Dit betekent een groter beroep op deze organisaties, maar ook het ontstaan van meer organisaties en verbanden. Het is van groot belang dat zij van elkaar weten wat zij doen, welke doelgroep zij bedienen, hoe zij een actieve netwerkorganisatie worden, die de keten bindt en versterkt. Daarnaast leven er uiteenlopende ontwikkelvragen en ontwikkeldoelen bij deze organisaties.

Het traject sluit aan op beide ontwikkelingen. Na de zomervakantie wordt er 1 plenaire sessie georganiseerd over vinden en binden van vrijwilligers, waar zij met elkaar kennis maken, ervaringen uitwisselen en een eerste stap zetten naar vrijwillig netwerkpartnership. Vervolgens krijgt iedere organisatie een aantal individuele trainingssessies en tools gericht op professionalisering van de eigen organisatie.

More in this category: vorige bericht