Projecten

Campagne Vrijwilligers West

De nadruk komt steeds meer te liggen op de dragende samenleving, waarin bewoners meer zelfredzaam worden geacht en op eigen kracht moeten koersen.

We weten dat dit niet vanzelfsprekend gaat. Eigen kracht moet worden aangesproken, (verder) ontwikkeld en verankerd in de maatschappij. Bewoners hebben een eigen (informeel) netwerk nodig en het beroep op vrijwillige inzet wordt om die reden steeds groter. Met de campagne “Wij zijn West” richt Blik op Talent zich op het vergroten van het vrijwilligerspotentieel in het stadsdeel West, gebied Bos en Lommer.

Uniek is dat de campagne wordt uitgevoerd door buurtprofessionals. Dit zijn zowel ervaringsdeskundige vrijwilligers en professionals, die samen, onder begeleiding van Blik op Talent, plannen van aanpak bedenken op drie verschillende thema’s: werven en binden, informatie advies en erkennen en waarderen.

Ook in de andere gebieden, Baarsjes/Oud-West en Westerpark, wordt de campagne uitgevoerd onder begeleiding van de samenwerkingspartners “Zid Theater” en “Bureau Queste”. Interesse? Neem gerust contact met ons op!