Projecten

Project Onzichtbare Meiden in West naar werk of school

Bereiken we de doelgroep die we willen bereiken? Deze vraag prijkt op het lijstje in welzijnsland maar blijft naast fascinerend ook lastig te beantwoorden.

Wel weten we dat er een groep meiden bestaat die niet zichtbaar zijn, omdat zij niet werken, niet studeren en buiten de leerplicht vallen omdat zij ouder zijn dan 23. Met dit project beoogt Blik op Talent in nauwe samenwerking met Stichting Elance Academy en Vrouwen Vooruit, via bestaande netwerken en sleutelfiguren, deze doelgroep te bereiken en te motiveren om deel te nemen aan een traject gericht op (vervolg) scholing, werk of een ander traject.

De meerwaarde van deze samenwerking bestaat uit het verbinden van expertise en een gedifferentieerd vervolgaanbod. In de voorfase vindt casuïstiek overleg plaats, waar ook het Jongeren Service Punt bij aansluit, met het doel iedere deelnemer toe te leiden naar het best passende vervolg. Blik op Talent richt zich in deze met de training “Krachtige Vrouwen” op empowerment, erkenning, zelfontplooiing en economische zelfstandigheid.