Projecten

ParticipatieCoach

De participatiecoach vormt al sinds de oprichting van Blik op Talent de rode draad in het werk.

De coaches in dienst van Blik op Talent staan klaar voor alle bewoners uit West om hen te helpen hun weg te vinden naar (meer) ‘meedoen’ in de samenleving. Dat kan zijn door ze op een cursus in een buurthuis te plaatsen, maar ook door samen te zoeken naar vrijwilligerswerk, een stage of een betaalde baan.

Om zoveel mogelijk bewoners te bereiken zijn ze niet alleen welkom op ons kantoor in Bos en Lommer, maar werken de coaches ook op vindplaatsen in stadsdeel West. Ook werken zij in de gebieden nauw samen met de klantmanagers van DWI, dat in meerdere opzichten een meerwaarde oplevert voor de bewoners. Ook is de participatiecoach regelmatig te vinden in het maatschappelijke middenveld voor presentaties en voorlichtingen.

Speerpunten in 2015 zijn: meer verbindingen leggen tussen participatie en gezondheid door actieve samenwerking met huisartsenpraktijken, meer aandacht voor lifestyle en het versterken van de informele zorg structuur.

Heeft u een vraag over participatie? Zou u iets willen doen, stappen willen zetten, maar weet je niet goed waar je moet beginnen? Neem gerust contact met ons op.