Projecten

Vluchtelingenproject Coaches voor Vluchtelingen

Ontmoetings- en coaching project Vluchtelingen en Amsterdammers krijgt vervolg

ParticipatieCoach

De participatiecoach vormt al sinds de oprichting van Blik op Talent de rode draad in het werk.

VAW Vrijwillige Coaches

De coaches van Blik op Talent helpen per jaar honderden mannen en vrouwen op weg naar meer ‘meedoen’ in de samenleving.

Project Onzichtbare Meiden in West naar werk of school

Bereiken we de doelgroep die we willen bereiken? Deze vraag prijkt op het lijstje in welzijnsland maar blijft naast fascinerend ook lastig te beantwoorden.

Campagne Vrijwilligers West

De nadruk komt steeds meer te liggen op de dragende samenleving, waarin bewoners meer zelfredzaam worden geacht en op eigen kracht moeten koersen.

Wat is jouw talent?

Wat is jouw talent?

Wat is jouw talent? Neem contact op met de Participatiecoach of een medewerker van Blik op Talent.

Ontdek jouw talent

Project Activering Impulsaanpak

Project Activering Impulsaanpak  2015 - 2016

Wijkleerbedrijf West

Het wijkleerbedrijf in West is een project, dat Blik op Talent in samenwerking met ROCTOP vanwege succes voor het vierde jaar op rij uitvoert.

Talentmakelaar in West

De Talentmakelaar, bedrijven en maatschappelijke organisaties: een goed plan!