Nieuws

5 jaar Wijkleerschool: een MBO opleiding in de buurt met slechts 3% uitval

dinsdag, 30 april 2019

De Wijkleerschool is inmiddels een bekende voorziening in stadsdeel West en daarbuiten. Blik op Talent is deze aantoonbare succesvolle formule in 2015 begonnen met de uitvoering van de eerste Wijkleerschool in West. Behaald succes en borging van de doorlopende leerlijn, waren aanleiding voor een vervolg van deze wijkgerichte en laagdrempelige vorm van educatie, in de vorm van Wijkleerschool 2.0 (2016), 3.0 (2017), 4.0. (2018) en ook 5.0.(2019).  

Blik op Talent werkt hierin nauw samen met het ROC TOP, VAW partners, WPI en een breed netwerk aan stagebedrijven. Een samenwerking gericht op het realiseren van een maatwerk educatie aanbod op MBO niveau 1 en 2, voor bewoners uit West van 23 jaar en ouder zonder startkwalificatie. Ongeacht hun inkomenssituatie krijgen zij de mogelijkheid om alsnog een startkwalificatie te behalen in de richtingen Zorg en Welzijn, Facilitaire Dienstverlening en Sport en Recreatie, waardoor de kans op een succesvolle aansluiting op de arbeidsmarkt en/of een vervolgopleiding wordt vergroot.

 

Doelgroep Wijkleerschool

De Wijkleerschool leidt volwassen mensen zonder startkwalificatie op. Dit is een bijzondere doelgroep, aangezien het onderwijssysteem in Nederland zo is ingericht, dat het in principe voor iedereen mogelijk is om met een startkwalificatie de arbeidsmarkt op te kunnen gaan. Het overgrote deel van de Wijkleerschool-deelnemers is geboren in Nederland, of hebben zich op basisschoolleeftijd in Nederland gevestigd. Toch is er iets in hun leven gebeurd, waardoor zij eerder zijn uitgevallen. Dit heeft veel gevolgen: zij kunnen geen of niet makkelijk werk vinden of langdurig werkloos bij gebrek aan diploma’s. Hierdoor zijn ze vaak afhankelijk van een uitkering en hebben ze meer dan eens te maken met schuldproblemen; ze staan aan de zijlijn van de maatschappij. De lees- en schrijfvaardigheid zijn onvoldoende ontwikkeld (onder 2F). Deze deelnemers vallen onder de groep ‘NT1- ers/ laaggeletterden’. Het is bekend dat deze doelgroep lastig te bereiken en te motiveren is. We vinden het mooi om te zien dat zij deze stap richting Tweedekansonderwijs aangrijpen en nu wel slagen! Ze werken aan hun Nederlandse en Engelse taalvaardigheden, rekenvaardigheden, burgerschap en leren een vak; ze zetten echt een grote stap richting voldoende geletterdheid, participatie, opleiding en betaald werk.