Nieuws

Diploma uitreiking van de Wijkleerschool 2019 met Fenna Ulichki

vrijdag, 19 april 2019

 

Begin april mochten 20 Wijkleerschool-cursisten hun mbo 1 en mbo 2-diploma in ontvangst nemen! We zijn ontzettend trots op deze dames en heren, die heel hard hebben gewerkt en nu doorstromen naar vervolgonderwijs of met startkwalificatie de arbeidsmarkt betreden. Fantastisch gedaan!

'Ik wens de oud wijkleerschool leerlingen veel succes toe bij de stappen die zij verder gaan zetten. Indien jij toch nog behoefte hebt aan coaching van Blik op Talent kan jij altijd bij ons terecht.'

Chaimae Ibn Abderahim, Participatiecoach

De begeleiding

Vaak is er iets gebeurd in het leven van deelnemers waardoor ze een opleiding niet hebben afgerond en ze zich later in hun leven opnieuw moesten oriënteren, bijvoorbeeld door een scheiding of verhuizing. Soms zijn moeders gemotiveerd omdat ze voor hun kinderen een voorbeeld willen zijn. Ze willen laten zien dat je iets voor jezelf moet doen, want je bent niet alleen moeder, je bent ook voor jezelf verantwoordelijkheid en wilt een bijdrage leveren aan de samenleving. Soms hebben deelnemers klachten zoals depressie, faalangst en allerlei somatische klachten. Ook hierbij is speciale begeleiding nodig.

Voor alle deelnemers wordt een stageplek gezocht (dit is een vast onderdeel van de opleiding). Nadat de deelnemers hun diploma hebben behaald wordt er gekeken naar mogelijkheden op de arbeidsmarkt, als die er niet zijn, wordt gezocht naar een participatieplek. Ook wordt er gekeken naar de doorstroommogelijkheden binnen de opleiding. Met een beetje geluk kunnen deelnemers in het stage-bedrijf een baan vinden.

In de regel wordt per week twee dagen stage gelopen en 8 uur deel genomen aan onderwijs

 

Vijf jaar wijkleerschool bij Blik op Talent

In februari dit jaar is de wijkleerschool voor de vijfde keer in samenwerking met ROC TOP van start gegaan met een brede Mbo-opleiding. Het concept van de opleiding is laagdrempelig en biedt veel begeleiding. Met behulp van een taaltoets wordt ingeschat op welk niveau een deelnemer kan instappen.

Een groot deel van de leerlingen, over het algemeen volwassenen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt is anderstalig, vandaar dat er gedurende de opleiding veel aandacht uitgaat naar de Nederlandse taal.

De wijkleerschool wordt voornamelijk door vrouwen bezocht, slechts een klein aantal mannen neemt deel.

De opleiding kent 3 uitstroomrichtingen:

  • zorg en welzijn,
  • facilitaire dienstverlening.
  • sport en recreatie.