Nieuws

Wij zijn geselecteerd voor 'Meer Kansen voor Jongeren' (Oranje Fonds)

woensdag, 28 maart 2018

Blik op Talent heeft met succes een uniek projectvoorstel ontwikkeld voor jongeren die de boot dreigen te missen.

Het Oranje Fonds organiseerde vrijdag 23 maart 2018 een startbijenkomst voor alle 21 geselecteerde organisaties die mogen deelnemen aan het programma 'Meer kansen voor jongeren.'

Samira Martina mocht daarbij aanwezig zijn namens Blik op Talent in de hoedanigheid van beoogd projectleider van het initiatief dat Blik op Talent heeft ingediend bij het Oranje Fonds. Het initiatief van Blik op Talent heet overigens Fight 4 Your Future.

De startbijeenkomst werd opgeluisterd met een bezoek van onze Koningin Maxima.

"De Koningin ging met ons in gesprek over onze aanpak, uitdagingen en plannen met de jongeren. Het was heel bijzonder te mogen meemaken hoe betrokken de Koningin is bij sociale initiatieven."

Samira Martina, projectleider Fight 4 Your Future

 

Samen met 20 andere organisaties zit Stichting Blik op Talent in het voortraject van het programma. Alle initiatieven gaan zich er voor inzetten dat jongeren hun diploma kunnen behalen dan wel een passende baan vinden, en wij gaan hen ook helpen op andere 'leefgebieden'. Bijvoorbeeld bij het oplossen van problemen in de thuissituatie, schuldenproblematiek en wij gaan ze ondersteunen bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden en van het opbouwen van mentale weerbaarheid. Stichting Blik op Talent betrekt daar ook de fysieke kant bij.

Samen met Hannes Schneider van New Challenge Sport zetten wij in op het fysiek en hiermee mentaal fitter maken van de jongeren en het creëren van een vruchtbare bodem voor de cognitieve trainingen. Dit raakt de kern van onze aanpak, het verbinden en versterken van mentale kracht en fysieke gesteldheid. Alleen dan kun je de bovengenoemde problematiek echt aanpakken.

Via het programma Meer Kansen voor Jongeren ondersteunt het Oranje Fonds gedurende drie jaar projecten die zich inzetten voor jongeren in een kwetsbare positie. Voorbeelden daarvan zijn initiatieven op het gebied van huiswerkbegeleiding, sport als middel en loopbaanoriëntatie. De projecten moeten er niet alleen voor zorgen dat de jongeren een diploma behalen, maar helpen hen ook bij bijvoorbeeld het oplossen van problemen in de thuissituatie, schuldproblematiek en het ontwikkelen van sociale vaardigheden.

#KoninginMaxima #oranjefonds #blikoptalent #newchallengesport#mkvj #kansen Oranje Fonds Buro Binding Public Affairs

 

 

Media