Nieuws

Meer Kansen voor Jongeren

woensdag, 28 maart 2018

Startbijeenkomst Meer Kansen voor jongeren in Amsterdam -  Oranje Fonds

 

Afgelopen vrijdag een fantastische startbijeenkomst bijgewoond van het Oranje Fonds-programma Meer kansen voor jongeren! Samira Martina mocht daarbij aanwezig zijn namens Blik op Talent als projectleider. De initiatiefnemers werden daar vereerd met hoog bezoek van onze Koningin Maxima. De Koningin ging met ons in gesprek over onze aanpak, uitdagingen en plannen met de jongeren. Het was heel bijzonder te mogen meemaken hoe betrokken de Koningin is bij sociale initiatieven. Samen met 20 andere organisaties zit Stichting Blik op Talent in het voortraject van het programma. Alle initiatieven gaan zich niet alleen inzetten om jongeren hun diploma te laten behalen dan wel een passende baan te vinden, maar gaan hen ook helpen op andere vlakken. Bijvoorbeeld bij het oplossen van problemen in de thuissituatie, schuldenproblematiek en het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Stichting Blik op Talent betrekt daar ook de fysieke kant bij. Samen met Hannes Schneider van New Challenge Sport zetten wij in op het fysiek fitter maken van de jongeren en creëren daarmee een vruchtbare bodem voor cognitieve trainingen. Dit raakt de kern van onze aanpak, het verbinden en versterken van mentale kracht en fysieke gesteldheid. Alleen dan kun je de bovengenoemde problematiek echt aanpakken. #KoninginMaxima #oranjefonds #blikoptalent #newchallengesport#mkvj #kansen Oranje Fonds