Nieuws

Wijkleerschool opdracht: organiseer een feestelijke jaarafsluiting (juli 2017)

dinsdag, 25 juli 2017

In het kader van een schoolopdracht heeft de mbo 2 klas dienstverlening van de Wijkleerschool de feestelijke jaarafsluiting georganiseerd.

 

Feestelijke afsluiting WLS juli 2017

De leerlingen hebben de grote feestruimte kleurrijk versierd, het samenwerken en afstemmen is dan tegelijkertijd een competentie waar aandacht aan wordt gegeven. De sfeer is vrolijk en uitgelaten. Het feest begint met een warm welkomst- en dankwoord, onder meer van een van de leerlingen die de docenten van het ROC en de medewerkers van Blik voor de geweldige ondersteuning en begeleiding bedankt. Ook wethouder participatie Jeroen van Berkel zet het feest luister bij.

Daarna wordt het rijkelijke buffet geopend, muziek vult de ruimte en het feest begint.


Organiseren hoort erbij

Paul (33 jaar) en Annemarie (42 jaar) zijn twee leerlingen die betrokken zijn bij de  organisatie van het feest. Zij vertellen tijdens de afsluiting over de opdracht, de planning en de uitvoering ervan.

Het buffet is bedoelt voor 50 personen, er is muziek met een DJ en een dansshow. Annemarie heeft voor het feest boodschappen gedaan en eten klaar gemaakt samen met de hele groep. Bij de opdracht hoort ook dat er kinderopvang is geregeld. Speciaal daarvoor is een ruimte gereserveerd, waar al bij begin van de middag de eerste kinderen zijn gearriveerd, die samen met een oppas spelen. Later nemen ze plaats aan de voor hen feestelijk gedekte tafel om samen te eten.

De opdracht om een feest te organiseren voor medescholieren geldt als toets, met onder andere de aandachtspunten:

  1. Een werkplan maken,
  2. het werk organiseren en
  3. planmatig werken.

 Het doel is om alle werkprocessen van de voorbereiding tot de uitvoering te leren. De opdracht heeft ook de meerwaarde dat de samenwerking en de groepsbinding versterkt wordt.


Opleiding met veel kansen

Peggy Harrell, een van de aanwezige docenten geeft alle vakken die betrekking hebben op dienstverlening. Peggy legt uit hoe belangrijk zij deze opleiding vindt:

“(Jong)volwassenen krijgen de kans weer deel te nemen aan het arbeidsproces en de opleiding biedt doorgroeimogelijkheden. Je ziet mensen ontwikkelen, ze krijgen meer zelfvertrouwen en werkelijk’ blik op hun talent’! Aan de opleiding nemen over het algemeen meer vrouwen dan mannen deel, de verhouding is 90/10.”

Peggy vertelt dat een mogelijke reden voor het grotere aantal vrouwen in deze opleiding is:

“In een vrouwenleven zitten al veel managementtaken waardoor zij in een professionele setting er ook geen moeite mee hebben. Deze opleiding biedt vrouwen de kans tijd te maken voor zichzelf en voor hun verdere ontwikkeling. Ze hebben vaak de drukte van een gezin en/of kinderen en moeten tijdens de opleiding ruimte maken voor stage en huiswerk.”

Peggy Harrell, docent

 De WLS leidt tot een diploma waarmee je verder komt

Paul en Annemarie vertellen over zichzelf en hun opleiding die uit school en stage bestaat. Paul is nog niet klaar met zijn opleiding en heeft nog een jaar voor de boeg, hij volgt de richting zorg en welzijn en wil in de verslavingszorg gaan werken.. Hij vertelt hoe hij bij Blik op Talent terecht is gekomen.

“Ik had nooit gedacht om nog een keer te gaan leren. Met 18 jaar ben ik van school af gegaan, naar Spanje vertrokken en daar heb ik 10 jaar in de Horeca gewerkt. Terug in Nederland ben ik als ‘coördinator vrijwilligers’ bij de Jellinek Kliniek gaan werken.”

Paul, leerling WLS.

Daar merkte hij dat hij om verder te komen toch een diploma nodig heeft en daarom besloot hij een vervolgopleiding te gaan doen. Blik op Talent ondersteunt de leerlingen op individueel niveau en bemiddelt bij het vinden van een stageplaats. Het ROC vult de opleiding inhoudelijk in. Paul begon, verwezen door het UWV, met een re-integratie- cursus en vervolgens volgde hij de mbo 1 en de mbo 2 opleiding.


“Het niveau is iets te laag voor mij, waardoor ik de examens misschien op een hoger niveau kan doen.”


Annemarie volgt de mbo 2 opleiding facilitaire dienstverlening en loopt stage als doktersassistente. Haar doel is volgend jaar met goede cijfers direct naar mbo 4 door te stromen en vervolgens door te gaan met een hbo-studie. Zij wil laborante worden.