Nieuws

‘Ik ben weer in beweging dankzij de Blik op Talent’ (Impulsaanpak trede 2)

donderdag, 29 december 2016

 “Toen ik gebeld werd door Blik op Talent met de vraag of ik wilde deelnemen aan deze bijeenkomsten (red. Impulsaanpak Activering trede 2), stond ik daar in eerste instantie lichtjes negatief tegenover. Ik dacht ‘weer zo'n sollicitatiecursus waar ze me willen leren hoe ik een brief moet schrijven. Alsof ik niet weet hoe ik moet solliciteren!

Maar al erg snel kreeg ik door dat deze bijeenkomsten gelukkig van een andere orde waren. Ik beken zelfs graag dat ik met plezier naar de bijeenkomsten ging, en ook altijd weer zin had om jullie te zien, en met een blij en fris gemoed na de bijeenkomsten naar huis fietste.

Wat voor mij deze bijeenkomsten zo bijzonder maakte is het samen delen, jezelf kunnen en mogen laten zien, luisteren, praten, steunen en ook samen plezier hebben. De situatie waar ik in zit, namelijk zonder baan, had mij zonder dat ik dat eigenlijk door had in een isolement gebracht. Uit schaamte en onmacht praatte ik nooit met vrienden over werk of wat ik wel of niet wilde doen mbt "carrière". De bijeenkomsten met jullie heeft dit gevoel van onzekerheid, schaamte, machteloosheid en het zo alleen moeten doen doorbroken.

Ik voelde me welkom bij jullie. Jullie allemaal, als groep in al haar diversiteit, ieder met haar/ zijn eigen achtergrond en geschiedenis, ieder met z'n eigen worstelingen, maar ook ieder met z'n eigen kracht en talenten, hebben me als het ware doen "ontwaken". Ik ben niet alleen, ik ben niet lui, ik ben best wel leuk, ik weet soms niet wat ik wil, maar dat geeft niet, belangrijk is dat ik weer in beweging ben gekomen en mooie dingen in me zelf herontdek. (alsof door de loop der jaren over mijn vertrouwen, geloof en hoop een dikke laag stof is neergekomen, die ik nu aan het wegblazen ben:-))

Veel succes allemaal en wellicht tot een andere keer”

Oud cursist Impulsaanpak Activering trede 2 (anoniem)

 

Over Impulsaanpak Trede 2

De trainingen en begeleiding zijn gestart op 1 februari 2016 en op 30 september 2016 werd het project afgesloten. In een periode van 5 maanden doorliepen de deelnemers een 18-delige training en werden zij intensief begeleid naar een passende participatieplek. De zomer vakantie midden in deze periode vertraagde het proces van het plaatsen van deelnemers. In deze periode waren niet alleen Klantmanagement en coaches op vakantie, ook veel organisaties uit het maatschappelijke middenveld en het lokale midden- en klein bedrijf hielden een zomerstop of vrijwilligerscoördinatoren waren met vakantie.

Er dient voorafgaand aan het project duidelijkheid te zijn over de rol en verantwoordelijkheden van het Klant- management (overheid) en de coaches van Blik op Talent. Ook dient overeenstemming te zijn over definities van plaatsingen, matchingen en uitval. Bij een mogelijk vervolg is het van belang om voorafgaand aan de uitvoering, taken en verantwoordelijkheden op te nemen in een Service Level Agreement (SLA). Hiermee wordt extra inzet op overleg en afstemming overbodig.

De duur van de training (18 dagdelen) is een sterk punt van het project. Juist deze uitgebreide training zorgde voor een bepaalde dynamiek in de groep. Hiernaast kreeg de trainer/coach de mogelijkheid deelnemers te leren kennen, zodat deelnemers goed begeleid konden worden bij het vinden van een passende participatieplek.

De impact van de Empowermenttraining is vergroot door de samenwerking met netwerkpartners, die vanuit hun expertise een aanvullende training hebben gegeven aan de doelgroep. Deze integrale aanpak met partners als Punt P (preventieve psychische zorg), ABC Schulddienst- verlening en ZID Theater, is van meerwaarde gebleken.

Zorgvuldigheid in de samenstelling van de trainings- groepen is en blijft een aandachtspunt. Juist het delen van ervaringen in een groep, waar van deelnemers zich in elkaars situatie kunnen herkennen, is van grote meer- waarde voor het trainingsproces.