Afgelopen dinsdag trok ‘The Future is Now!’, een evenement, georganiseerd door het “Wij zijn West” jongerenteam in samenwerking met Stichting Blik op Talent, een volle zaal in de Wester Unie.