Blik op Talent is opgericht door een groep collega’s, die destijds allemaal werkzaam waren in de inburgering. Vanwege bezuinigingen werd het takenpakket van de inburgeringscoaches drastisch veranderd en er bleef nauwelijks tijd over voor persoonlijk contact met de inburgeraars. Als zij klaar waren met hun verplichte taalcursus verdwenen zij uit beeld, passend aanbod was er niet meer voor hen. Maar de vraag ernaar was des te groter. Zo werd in 2010 Blik op Talent geboren.